Kursen ska ge studenten kunskap i kognitiv teckenspråksteori och om gestanvändning i
teckenspråkskommunikation. Kursen ger också en översikt över vad korpuslingvistik är och hur man kan undersöka stora mängder av textsamlingar. Kursen ger vidare studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Kursplan och schema

För litteraturlistor, se respektive delkurshemsida

Kursen består av tre delkurser

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturseminarier, samt en seminarieserie i anslutning till examensarbetets genomförande.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teckenspråk I, 30 hp och Teckenspråk II, 30 hp