Kursinformation

Kursen ges på teckenspråk och förutsätter därför mycket goda kunskaper i teckenspråk. Kursen ger grundläggande kunskaper om det svenska teckenspråkets struktur, både hur enskilda tecken är uppbyggda och hur hela satser och texter är konstruerade. Därutöver studeras teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv. Praktiska analysövningar ger dessutom färdigheter i tecken- och texttranskription och i användning av annoteringsverktyg. Kursen ger även en orientering om  dövas språk och tvåspråkighet samt det flerkulturella teckenspråkssamhället och dövrörelsens framväxt i historiskt perspektiv.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Schema VT18

Litteraturlistor finns under varje delkurs.

Kursen består av fyra delkurser

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.