Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om samtalsstruktur och användningen av rumsdimensionen i teckenspråk. Centrala skillnader mellan svenska och teckenspråk och konsekvenser för översättning mellan språken diskuteras. Kursen ger också grundläggande färdighet i användning av annotationsverktyg för dokumentation och analys av teckenspråksmaterial.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema VT18 | Litteraturlista LIT132 VT18 (98 Kb)

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.