Teckenspråk

Kursutbud i Teckenspråk

Du som är teckenspråksanvändare får lära dig att se teckenspråk med andra ögon. Du får en insikt i hur teckenspråk faktiskt ser ut. Hur har tecken bildats? Hur kan en teckenspråksmening se ut? Hur använder vi rummet framför vår kropp när vi tecknar? Vilka likheter och olikheter finns mellan teckenspråk och svenska? Hur har teckenspråkets ställning förändrats genom åren? Dessa och många andra frågor får du studera på kurserna som ges här på Avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet.

Vi har också ett flertal kurser för dig som är nybörjare, inga förkunskaper krävs!

KURSER VÅRTERMINEN 2018

Teckenspråk I (LIT130) Ht17-Vt18

Teckenspråk I, 30 hp (LIT130) ger dig en introduktion till teckenspråk och dövas tvåspråkighet inklusive hur teckenspråkets ställning och teckenspråkssamfundet har förändrats genom åren. Kursen ges på halvfart över höst- och vårtermin.

Teckenspråk - kandidatkurs (LIT310) Ht17-Vt18

På kandidatkursen (LIT310, 30 hp) får du fördjupa dina kunskaper ytterligare. Bl.a. får du veta hur barn använder teckenspråk och hur deras teckenspråk ser ut. Här får du också lära dig mer om teckenspråksforskningens metoder och ska skriva ett examensarbete där du självständigt utför en forskningsuppgift. Kursen ges på halvfart över höst- och vårtermin.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.