Teckenspråk som nybörjarspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Lär dig ett nytt visuellt och unikt språk och låt dig svepas med i en rikt teckenspråkig värld. Hos oss får du lära dig att uttrycka dig på teckenspråk och att delta i samtal om vardagliga ämnen. Här får du en insikt i hur teckenspråket är uppbyggt, om likheter och skillnader mellan teckenspråk och talat språk. Du får svar på frågor som många undrar över: Är teckenspråk internationellt? Kan man svära på teckenspråk? De här kurserna är avsedda för dig som är nybörjare, inga förkunskaper krävs.

KURSER VÅRTERMINEN 2018

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (LITN01)

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01) vänder sig till dig som är nyfiken på men som inte kan teckenspråk. Kursen går på kvällstid en gång i veckan under hela vårterminen.

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter (LITL01)

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp (LITL01) vänder sig till dig som är antagen vid lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.

Svenskt teckenspråk III (LITS03)

Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp (LITS03) vänder sig till personer som är självständiga nybörjare i svenskt teckenspråk och som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Svenskt teckenspråk IV (LITS04)

Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp (LITS04) ges i huvudsak på svenskt teckenspråk. Tolk används vid teoretiska moment.

Språkstrukturer: kontrastiv analys (LITN06)

I kursen Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp (LITN06) studeras svenskt teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda och språkens olika konventioner för turtagning.

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.