Läs våra fristående kurser eller satsa på att läsa i ett program

Du kan läsa ett helt program på kandidat-, magister- eller masternivå. Du kan också välja att läsa fristående kurser som löper över en hel termin eller de delkurser ingår i terminskurserna. Vi har fristående kurser som inte kräver tidigare studier vid institutionen och också kurser som kräver tidigare studier vid institutionen eller motsvarande förkunskaper.

Om du inte är intresserad av att läsa ett helt program eller vill komplettera din utbildning med kurser i lingvistik, då kan du läsa i stort sett samtliga av våra kurser som fristående kurser.

Alla våra kurser ges inte varje termin, närmare information om vilka kurser som ges hittar du i kurskatalogen: Sök kurser och program

Har du frågor om kurserna vänd dig till någon av våra studierektorer.

Välkommen att börja studera hos oss!