Avancerad nivå

Avancerad nivå

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Mer information om vårt aktuella utbud av kurser på avancerad nivå hittar du också under Aktuellt kursutbud. För att skriva magister- eller masteruppsats och ta ut en examen krävs dock att du är registrerad inom något av våra program.

För dig som har en kandidatexamen inom fonetik, datorlingvistik eller teckenspråk finns även möjlighet att läsa till en magisterexamen, för mer information vänligen kontakta studierektor Sofia Gustafsson Capková, sofia@ling.su.se.

Masterprogrammet i barns språkutveckling, 120 hp, riktar sig till dig som har en kandidatexamen inom lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap (samt minst 60 hp allmän språkvetenskap), alternativt logopedexamen och som vill fördjupa dina kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet. Programmet leder till en masterexamen med möjlighet att ta ut magisterexamen efter ett år.

Inriktningen typologi och språklig mångfald inom Masterprogam i språkvetenskap, 120 hp är tänkt för dig som har en kandidatexamen inom allmän språkvetenskap. Programmet leder till en masterexamen med möjlighet att ta ut magisterexamen efter ett år.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.