Avancerad nivå

Magister i lingvistik

Om du vill ta en magisterexamen inom något av våra ämnesområden, erbjuder vi ämnesinriktade projektkurser på avancerad nivå samt nedanstående magisterkurser:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen står i kursplanen för respektive kurs.

För mer information, kontakta studierektor Sofia Gustafsson-Capková
Epost: ma@ling.su.se

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.