Kurser på avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå

De flesta kurserna ingår i i Masterprogrammet i språkvetenskap och/eller Masterprogrammet i barns språkutveckling, men de är även tillgängliga som fristående kurser. Samtliga kurser på avancerad nivå ges på engelska.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.