Kurser på avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå

De flesta kurserna ingår i i Masterprogrammet i språkvetenskap och/eller Masterprogrammet i barns språkutveckling, men de är även tillgängliga som fristående kurser. Samtliga kurser på avancerad nivå ges på engelska.

Magister i lingvistik

Om du vill ta en magisterexamen inom något av våra ämnesområden, erbjuder vi ämnesinriktade projektkurser på avancerad nivå samt nedanstående magisterkurser:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen står i kursplanen för respektive kurs.

För mer information, kontakta studierektor Sofia Gustafsson-Capková
Epost: ma@ling.su.se

Utbildningar i lingvistik och teckenspråk

Utbildningar i lingvistik Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.