Följ länkarna till respektive kurshemsida för mer information. Du kan också läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk.
Frågor? Kontakta studierektor@ling.su.se

Kvälls- och distanskurser

Lingvistik

Kurser med krav på tidigare studier i lingvistik

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Lingvistik I (30 hp)

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Lingvistik I samt delar av Lingvistik II och III (se förkunskapskrav för respektive kurs).

Kandidatkurserna har som förkunskapskrav kurser i lingvistik om minst 60 hp i successiv fördjupning inom typologi och språklig mångfald, datorlingvistik eller experimentell lingvistik. (Se förkunskapskraven för respektive kandidatkurs.)

Teckenspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Teckenspråk som nybörjarspråk I och Teckenspråk som nybörjarspråk II samt Teckenspråk som nybörjarspråk V

Teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Översikt över fristående kurser på avancerad nivå
(krav på tidigare studier i lingvistik)

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 2

Termin 4

Termin 6

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 4