Följ länkarna till respektive kurshemsida för mer information. Du kan också läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk.
Frågor? Kontakta studierektor@ling.su.se

Kvälls- och distanskurser

Lingvistik

Kurser med krav på tidigare studier i lingvistik

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Lingvistik I (30 hp)

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Lingvistik I samt delar av Lingvistik II och III (se förkunskapskrav för respektive kurs).

Kandidatkurserna har som förkunskapskrav kurser i lingvistik om minst 60 hp i successiv fördjupning inom typologi och språklig mångfald, datorlingvistik eller experimentell lingvistik. (Se förkunskapskraven för respektive kandidatkurs.)

Teckenspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Nedanstående kurser baseras på kunskaper från Teckenspråk som nybörjarspråk I och Teckenspråk som nybörjarspråk II

Teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

Barns teckenspråk, 7,5 hp distanskurs
Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp

Översikt över fristående kurser på avancerad nivå
(krav på tidigare studier i lingvistik)

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 2

Lingvistik II, 30 hp

Termin 4

Lingvistik IV, 30 hp

Termin 6

Lingvistik VI - kandidatkurs, 30hp

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 4

Typology and Linguistic Diversity - Master's Thesis, 30 credits

Du kan också läsa mer om våra utbildningar i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk:

Där hittar du bland annat information om kursens studietid, studietakt och studieperiod och hur du söker till utbildningen.