Följ länkarna till respektive kurshemsida för mer information. Du kan också läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk.
Frågor? Kontakta studierektor@ling.su.se

Lingvistik

Kurser utan krav på tidigare högskolestudier

Språk, kultur och tänkande, 7,5 hp (kväll)
Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01)

Kurser med krav på tidigare studier i lingvistik (endast registrering)

Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
Språkvetenskapligt arbetssätt 7,5 hp (LIN201)
Morfologiska och syntaktiska strukturer 7,5 hp (LIN202)
Talets akustik och perception 7,5 hp (LIN203)
Psyko- och neurolingvistik 7,5 hp (LIN204)
Programmeringsteknik för lingvister 7,5 hp (LIN205)
Pragmatik och interkulturell kommunikation 7,5 hp (LIN206)
Lingvistik IV, 30 hp (LIN400)
Syntaktisk teori, 7,5 hp (LIN411)
Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp (LIN420)
Språklig variation i tal, samhälle och texter 7,5 hp (LIN402)
Lingvistik – kandidatkurs, 30 hp LIN600
Lingvistik – kandidatkurs, 15 hp (LIN601)

Teckenspråk

Teckenspråk som nybörjarspråk

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01)
Teckenspråk som nybörjarspråk III, 7,5 hp (LITS03)
Teckenspråk som nybörjarspråk IV, 7,5 hp (LITS04)
Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp (LITN06)
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter (LITL01)

Översikt över fristående kurser på avancerad nivå
(krav på tidigare studier i lingvistik, endast registrering)

Fristående kurser på avancerad nivå
Magisterkurser i lingvistik

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 2

Lingvistik II, 30 hp (LIN200)

Termin 4

Lingvistik IV, 30 hp (LIN400)

Termin 6

Lingvistik VI - kandidatkurs, 30hp (LIN600)

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 4

Independent Project for the Degree of Master (120 Credits), General Linguistics (LIM021)

Kurser som ges inom Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Termin 2

Barns språkutveckling - magisterkurs, 15 hp (LIB700)

Du kan också läsa mer om våra utbildningar i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk:

Där hittar du bland annat information om kursens studietid, studietakt och studieperiod och hur du söker till utbildningen.