Program

Kandidatprogram i lingvistik (Grundnivå) Föreläsningsspråk: svenska, enstaka moment på engelska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald (Avancerad nivå) Föreläsningsspråk: engelska
Masterprogram i barns språkutveckling (avancerad nivå)

Fristående kurser HT19

Grundnivå

Fristående specialkurs
Språk och geografi, 7,5 hp (LIN316)

Kvällskurser
Det vardagliga talets musik, 7,5 hp (LIN020)
Språkens historia, 7,5 hp (LIN019)

Helterminskurser
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LIT400)
Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) Ht19-Vt20
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) (Ht-19-Vt20)

Kortare fristående kurser
Introduktion till lingvistik, 12 hp (LIN131)
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp (LIN132)
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp (LIN133)
Världens språk, 7,5 hp (LIN135)
Semantik, 7,5 hp (LIN332)
Språk och geografi, 7,5 hp (LIN316) Specialkurs för HT19
Experimentalfonetik, 5 hp (LIN333)
Neurolingvistik, 5 hp (LIN335)
Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp (LIN334)
Att studera kommunikation, 7,5 hp (LIN331)
Fonologi, 7,5 hp (LIN511)
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN513)
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp (LIN504)
Planering av ett lingvistiskt projekt, 2,5 hp (LIN505)

Teckenspråksinriktning
Teckenspråkslingvistik I, 15 hp (LIT140) HT19
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LIT400)
Dövas kultur och historia, 5 hp (LIT403)
Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp (LITN03)
Svenskt teckenspråk I, 10 hp (LIT401)
Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp (LIT402)
Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) Ht19-Vt20
Svenskt teckenspråk V, 7,5 hp (LITS05)
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) (Ht-19-Vt20)

Är du intresserad av att studera teckenspråk hos oss?
Våra forskare berättar mer:
Intresserad av teckenspråk?

Avancerad nivå

Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIM022)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM023)
Korpusbaserade metoder, 7,5 hp (LIM024)

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 1
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)
Termin 3
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)
Termin 5
Fonologi, 7,5 hp (LIN511)
Valbara kurser:
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN513)
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp (LIN504)

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FI42N2) - Ges av Filosofiska institutionen
Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM023)
Termin 3
Korpusbaserade metoder, 7,5 hp (LIM024)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIN012)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEV0) - Ges av Engelska institutionen

Kurser som ges inom Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Termin1
Metoder för studiet av barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM017)
Språkets evolution och barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM016)