Program

Kandidatprogram i lingvistik (Grundnivå) Föreläsningsspråk: svenska, enstaka moment på engelska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald (Avancerad nivå) Föreläsningsspråk: engelska

Fristående kurser HT18

Grundnivå

Helterminskurser
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LITN12)
Teckenspråk II, 30 hp (LIT220) (Ht18-Vt19)
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) (Ht-18-Vt19)
Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare, 30 hp (LITFL2) (Ht18-Vt19)

Kortare fristående kurser
Språkens historia, 7,5 hp (LIN019) - kvällskurs
Introduktion till lingvistik, 12 hp (LIN131)
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp (LIN132)
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp (LIN133)
för studenter på Kandidatprogrammet i språk (period 1, september-oktober)
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp (LIN133)
för lingvistikstudenter (period 2, november-januari)
Världens språk, 7,5 hp (LIN135)
Semantik, 7,5 hp (LIN313)
Experimentalfonetik, 5 hp (LIN322)
Neurolingvistik, 5 hp (LIN323)
Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp (LIN324)
Att studera kommunikation, 7,5 hp (LIN314)
Fonologi, 7,5 hp (LIN501)
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN503)
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp (LIN504)

Teckenspråksinriktning
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LITN12)
Dövas kultur och historia, 5 hp (LITN02)
Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp (LITN03)
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, 7,5 hp (LITD02)
Svenskt teckenspråk I, 10 hp (LITS01)
Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp (LITS02)
Svenskt teckenspråk V, 7,5 hp (LITS05)
Teckenspråk II, 30 hp (LIT220) (Ht18-Vt19)
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) (Ht-18-Vt19)
Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare, 30 hp (LITFL2) (Ht-18-Vt19)
Är du intresserad av att studera teckenspråk hos oss?
Våra forskare berättar mer:
Intresserad av teckenspråk?

Avancerad nivå

Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIM012)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM013)
Korpusbaserade metoder, 7,5 hp (LIM024)

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 1
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)
Termin 3
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)
Termin 5
Fonologi, 7,5 hp (LIN501)
Valbara kurser:
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN503)
Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp (LIN504)

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FI42N2) - Ges av Filosofiska institutionen
Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM013)
Termin 3
Korpusbaserade metoder, 7,5 hp (LIM024)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIN012)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEV0) - Ges av Engelska institutionen