Program

Grundnivå

Kandidatprogram i lingvistik
(Föreläsningsspråk: svenska, enstaka moment på engelska)

Avancerad nivå

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald (Föreläsningsspråk: engelska)
Masterprogram i barns språkutveckling
(Föreläsningsspråk: svenska och engelska)

Fristående kurser HT17

Grundnivå

Helterminskurser
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LITN12)
Teckenspråk I, 30 hp (LIT130) (Ht17-Vt18)
Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) (Ht-17-Vt18)
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp LISD20 (Ht-17-Vt18)

Kortare fristående kurser
Introduktion till lingvistik, 12 hp (LIN131)
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp (LIN132)
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp (LIN133)
Världens språk, 7,5 hp (LIN135)
Semantik, 7,5 hp (LIN313)
Palula - ett språk i världen, 7,5 hp (LIN321)
Experimentalfonetik, 5 hp (LIN322)
Neurolingvistik, 5 hp (LIN323)
Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp (LIN324)
Att studera kommunikation, 7,5 hp (LIN314)
Fonologi, 7,5 hp (LIN501)
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN503)

Teckenspråksinriktning
Fortbildningskurs i teckenspråk för lärare, 30 hp (LITFL2)
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LITN12)
Dövas kultur och historia, 5 hp (LITN02)
Svenskt teckenspråk I, 10 hp (LITS01)
Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp (LITS02)
Teckenspråksteori I, 7,5 hp (LIT341)
Teckenspråksteori II, 7,5 hp (LIT342)
Teckenspråk I, 30 hp (LIT130) (Ht-17-Vt18)
Dövas språk, kultur och historia, 7,5 hp (LIT135)
Tecknets form och betydelse, 7,5 hp (LIT134)
Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD20) (Ht-17-Vt18)
Teckenspråk - kandidatkurs, 30 hp (LIT310) (Ht-17-Vt18)

Avancerad nivå
Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIM012)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM013)
Datorlingvistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM014)
Språkets evolution och barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM016)
Metoder för studiet av barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM017)

Kurser som ges inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp

Termin 1
Lingvistik I, 30 hp (LIN130)

Termin 3
Lingvistik III, 30 hp (LIN310)

Termin 5
Fonologi, 7,5 hp (LIN501)
Valbara kurser:
Projektkurs, 7,5 hp (LIN502)
Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp (LIN503)
Språkteknologi, 7,5 hp (Ges av Institutionen för numerisk analys och datalogi, NADA)
• Valfria breddningsstudier om 7,5 hp eller 15 hp

Kurser som ges inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och lingvistisk mångfald, 120 hp

Termin 1
Språket i bruk, 7,5 hp (LIM006)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FI42N2) - Ges av Filosofiska institutionen
Språktypologi, 7,5 hp (LIM005)
Statistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM013)

Termin 3
Datorlingvistik för språkvetare, 7,5 hp (LIM014)
Fältlingvistik, 7,5 hp (LIN012)
Språkteori och metod, 7,5 hp (LIM011)
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEV0) - Ges av Engelska institutionen

Kurser som ges inom Masterprogram i barns språkutveckling, 120 hp

Termin 1
Metoder för studiet av barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM017)
Språkets evolution och barns språkutveckling, 7,5 hp (LIM016)

Du kan också läsa mer om våra utbildningar i utbildningskatalogen under lingvistik och teckenspråk:

Där hittar du bland annat information om kursens studietid, studietakt och studieperiod och hur du söker till utbildningen.