Om kursen

Under kursen diskuteras grundläggande frågor om barns språkutveckling. Barnets utveckling av expressiv förmåga såsom joller och fonologi (språkljudssystem), grammatik och pragmatik behandlas, liksom utveckling av impressiv förmåga såsom auditiv talperception och språklig medvetenhet.

Kursplan och anmälan

Kursen är en fristående kurs som ges på kvällstid i halvfart, med start under första halvan av vårterminen 2019.
Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 Litteraturlista VT19 LIN018 (94 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Har du frågor?

Kontakta vår studierektor för mer information.
Här hittar du Kontaktuppgifter för studentärenden