Kvällskurser VT19

Kvällskurser Vårterminen 2019

 

Institutionen för lingvistik erbjuder flera spännande fristående kvällskurser som du kan läsa hos oss under vårterminen 2019.

Barns språkutveckling, 7,5 hp (LIN018)

Under kursen diskuteras grundläggande frågor om barns språkutveckling. Kursen ges som kvällskurs på halvfart under vårterminen 2019.

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (LITN01)

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp (LITN01) vänder sig till dig som är nyfiken på men som inte kan teckenspråk. Kursen går på kvällstid en gång i veckan under hela vårterminen.

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter (LITL01)

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp (LITL01) vänder sig till dig som är antagen vid lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.