Denna tvärvetenskapliga kurs ger en översikt över några av det mänskliga språkets kopplingar till kultur och tänkande. Frågor som behandlas inkluderar: Är det språket som påverkar kulturen eller kulturen som påverkar språket? Kan man säga allt på alla språk? Kan man tänka utan språk? Är det samma känslor fast de uttrycks så olika i olika språk? Hur kan man få datorer att förstå och producera språk?

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT18 | Kursplan VT18 | Litteraturlista VT18 LIN017 (94 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Har du frågor?

Kontakta vår studierektor!
Här hittar du Kontaktuppgifter för studentärenden