Kursens innehåll

Kursen tar upp relationerna mellan språksituation och samhälle genom historien. Den innehåller en genomgång av olika epoker, med tonvikt på samspelet mellan samhällsförändringar, språkliga förändringar och metaspråkliga förändringar (exempelvis förändringar av språknamn). Ett genomgående tema är relationerna mellan talade språk och skriftspråk. Grundläggande begrepp inom historisk lingvistik som ljudlag, analogi, rekonstruktion, reanalys och grammatikalisering diskuteras och exemplifieras från olika språkfamiljer. Både klassiska och moderna metoder inom historisk språkforskning tas upp.

Kursplan och anmälan

Kursen är en fristående kurs som ges på kvällstid i kvartsfart, med start under första halvan av höstterminen 2019.
Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkommen till Språkens historia (124 Kb)

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar. Aktivt deltagande i undervisningen förutsätts.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.