Kursen ger en orientering i grundläggande akustiska och artikulatoriska aspekter av talproduktion i relation till hur ljud skapas i musikinstrument, främst blåsinstrument. De akustiska konsekvenserna av artikulatoriska gester vid produktion av talljud studeras i relation till hur olika grepp förändrar blåsinstrumentens ljud. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur det vardagliga talets musikaliska drag kan beskrivas och analyseras i musikaliska termer.

Kursplan och anmälan

Kursen är en fristående kurs som ges på kvällstid i kvartsfart, med start under första halvan av höstterminen 2019.
Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:

Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema HT19 Litteraturlista HT19 (94 Kb)

Terminstart

Välkommen till Det vardagliga talets musik (125 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar.

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Engelska 6.

Har du frågor?

Kontakta vår studierektor för mer information.
Här hittar du Kontaktuppgifter för studentärenden