Kvällskurser HT19

Det vardagliga talets musik, 7,5 hp (LIN020)

Kursen ger en orientering i grundläggande akustiska och artikulatoriska aspekter av talproduktion i relation till hur ljud skapas i musikinstrument, främst blåsinstrument. Kursen ges som kvällskurs i kvartsfart under höstterminen 2019.

Språkens historia, 7,5 hp (LIN019)

Språkens historia är en fristående kurs som ges som kvällskurs i kvartsfart under höstterminen 2019.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.