Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Utbildning

Utbildning

Vi ger kurser och program inom lingvistik; allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk, teckenspråk som nybörjarspråk och svenska som andraspråk för döva. Du kan läsa ett flertal fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå.

Kursutbud
Under Aktuellt kursutbud hittar du snabbt till de kurshemsidor som är aktuella för Höstterminen 2018 och till Vårterminen 2019

Nyheter för studenter

  • Ikoniskt vuxenprat fångar bebisars intresse 2018-11-06 Föräldrar använder ljudsymboliska ord (ikonicitet) för att fånga sina bebisars uppmärksamhet. Johanna Schelhaas berättar om vuxnas bebisspråk i radioprogrammet Språket i Sveriges Radios kanal P1.
  • 2: Akustiska fenomen, tal, hörsel och perceptionsfenomen 2018-11-06 Akustik/fonetikstuga för studenter som vill veta mer! Andra träffen diskuterar vi bland annat akustiska källor och filter och förutsättningarna för produktion av talljud . Vi möts i Övningslabbet i Fonetiklaboratoriet, C2.
  • 4: Akustiska fenomen, tal, hörsel och perceptionsfenomen 2018-11-05 Fonetikstuga för studenter som vill veta mer! Fjärde och sista träffen diskuterar vi bland annat auditiv perception, experiment samt demonstration av auditiva perceptionsfenomen . Vi möts i Övningslabbet i Fonetiklaboratoriet, C2.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.