Program

Fredag 8 november

12:00–12:30     Ankomst och registrering
12:30–13:00     Ragnhild Söderbergh
                               "Inkulturering i det skrivna språket"
13:00–13:30     Preben Kihl
                               "Den danske, stokastiske stavemaskine:
                                Om at stave et ord, når man kender noget af det"
13:30–14:00     Pernille Hansen, Nina Gram Garmann &
                               Hanne Gram Simonsen

                               ”Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse, frekvens og
                                 billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn”
14:00–14:30     Kaffepaus
14:30–15:00     Kristina Nilsson Björkenstam, Lisa Gustavsson & Mats Wirén
                                "En korpusstudie om multimodal synkroni i tidig ordinlärning"
15:00–15:30      Eeva Klintfors, Lisa Gustavsson, Iris-Corinna Schwarz,
                               Tove Gerholm & Ulrika Marklund

                                ”Modellering av förälder-barn interaktion (MINT): komponenter hos
                                 audio-visuella ledtrådar och deras konsekvenser för språkinlärning”
15:30–16:00      Lisa Gustavsson, Eeva Klintfors, Iris-Corinna Schwarz,
                               Tove Gerholm & Ulrika Marklund

                                ”Modellering av förälder-barn interaktion (MINT): komponenter hos
                                 intonationskonturer och deras konsekvenser för språkinlärning”
16:00–16:30      Bensträckare med frukt och vatten
16:30–17:00      Sofia Strömbergsson
                                 ”Talavvikelsers inverkan på förståelighet”
17:00–17:30       Iris-Corinna Schwarz, Ellen Marklund & Annika Schwitteck
                                 "Mismatch negativity as tool in language acquisition research:
                                  Discrimination on auditory-phonetic and/or semantic levels?"
17:30–18:00       Brita Bergman
                                 "Negation i barns teckenspråk"