Ragnhild Söderbergh: "Inkulturering i det skrivna språket" (87 Kb) (Abstract) |
Att tillägna sig det skrivna språket informellt, i samspel med en läsande och skrivande omgivning (25 Kb) (artikel)

Preben Kihl: "Den danske, stokastiske stavemaskine: Om at stave et ord, når man kender noget af det" (64 Kb) (Abstract) | "A Danish, stochastic spelling machine: How to spell a word, when you know part of it" (714 Kb) (PowerPoint-presentation i PDF-format)

Pernille Hansen, Nina Gram Garmann & Hanne Gram Simonsen:
”Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse.. (67 Kb) frekvens og billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn” (Abstract)

Kristina Nilsson Björkenstam, Lisa Gustavsson & Mats Wirén:
"En korpusstudie om multimodal synkroni i tidig ordinlärning" (65 Kb) (Abstract)

Eeva Klintfors, Lisa Gustavsson, Iris-Corinna Schwarz, Tove Gerholm & Ulrika Marklund: ”Modellering av förälder-barn interaktion "(MINT): komponenter hos audio-visuella ledtrådar och deras konsekvenser för språkinlärning” (63 Kb) (Abstract)

Lisa Gustavsson, Eeva Klintfors, Iris-Corinna Schwarz, Tove Gerholm & Ulrika Marklund: ”Modellering av förälder-barn interaktion ”(MINT): komponenter hos intonationskonturer och deras konsekvenser för språkinlärning” (63 Kb) (Abstract)

Sofia Strömbergsson: ”Talavvikelsers inverkan på förståelighet” (80 Kb) (Abstract)

Iris-Corinna Schwarz, Ellen Marklund & Annika Schwitteck: "Mismatch negativity as tool in language acquisition research:..." (67 Kb) Discrimination on auditory-phonetic and/or semantic levels?" (Abstract)

Brita Bergman: "Negation i barns teckenspråk" (61 Kb) (Abstract)

Mats Wirén, Kristina Nilsson Björkenstam, Johan Sjons & Lisa Tengstrand: ”Variationsmängder i barnriktat tal” (64 Kb) (Abstract)

Tiia Tulviste, Pirko Tõugu, Heidi Keller, Lisa Schröder, & Boel de Geer:
“Children’s contribution to mother-child conversations about shared past events" (64 Kb) : A cultural comparison” (Abstract)

Eva Berglund: "Vad menar du? - En analys av föräldrars användning av begreppet ”mena” (95 Kb) i Strömquists & Richtoffs CHILDES-material." (Abstract)

Mårten Eriksson: ”Substantiv dominerar det tidigt tvåspråkiga ordförrådet” (60 Kb) (Abstract)

Nina Gram Garmann, Pernille Hansen, Hanne Gram Simonsen & Kristian E. Kristoffersen: ”Norske barns første ord” (67 Kb) (Abstract)

Francisco Lacerda: "From babbling to phonological awareness" (54 Kb) (Abstract)