Bidrag

Presentationer från XIII Nordiska Barnspråkssymposiet

Sammanfattningar, PowerPointpresentationer och artiklar från Trettonde Nordiska Barnspråkssymposiet 8-9 november 2013

Bidrag till XIII Nordiska Barnspråkssymposiet

Vi välkomnar bidrag till det Trettonde Nordiska Barnspråkssymposiet.

KONTAKT

Koordinator
Francisco Lacerda

Administration
Ulla Bjursäter

HITTA HIT

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Vägbeskrivningar
Hitta till Institutionen för lingvistik

VIKTIGA DATUM

13 Nordiska Barnspråkssymposiet
8–9 november 2013

Deadline för bidrag i fulltext
16 december 2013

Preliminär anmälan senast 27 maj
Deadline för abstract
OBS: Nytt datum! Senast 10 oktober 2013

Definitiv anmälan
OBS: Nytt datum! Senast 10 oktober 2013