Teckenspråksresurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Teckenspråksresurser
Teckencollage for web

Här presenteras våra forskningsresurser kring teckenspråk. Följ länkarna för att hitta till våra resurser Teckenspråkslexikon och Teckenspråkskorpusar samt Verktyg för annotering av teckenspråkstexter. Under Studiematerial ligger material som du som teckenspråksstudent behöver få tillgång till. Under Dövstudier finns information om projektet "Dövstudier för alla", ett samarbete mellan Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Teckenspråksresurser

KONTAKT
Teckenspråkskorpus

Johanna Mesch, projektansvarig
E-post: johanna.mesch@ling.su.se

Teckenspråkslexikon
Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig
För frågor och kommentarer:
E-post: teckenlexikon@ling.su.se

Lexikon på Facebook
Svensk teckenspråkskorpus