Svenskt teckenspråk (SSL) är nu med i listan för ”the UD multilingual treebank”

http://universaldependencies.org/