För att få fram relativa frekvenser i olika tecknargrupper kan du skriva in en glosa, exempelvis "TYP@b": http://mumin.ling.su.se/cgi-bin/ssllects.py

Detta verktyg (Swedish Sign Language Corpus Visualization Tool) är skapat av Calle Börstell och Robert Östling och är baserat på data från Korpus för det svenska teckenspråket (SSLC).

Tekniska detaljer kring detta verktyg finns beskrivna i följande artikel:
Visualizing Lects in a Sign Language Corpus: Mining Lexical Variation Data in Lects of Swedish Sign Language (DiVA - öppnas i nytt fönster)