Johanna Mesch

Johanna Mesch är docent och ansvarig för avdelningen för teckenspråk. Mellan 2009-2011 var hon projektledare för det treåriga projektet att bygga upp en Svensk teckenspråkskorpus (financierat av Riksbankens jubileumsfond). Johanna är också involverad i arbetsgruppen för det lexikografiska arbetet med Svenskt teckenspråkslexikon.

 

Lars Wallin

Lars Wallins forskningsområden innefattar Teckenspråksgrammatik, teckenspråkslexikon och korpuslingvistik med inriktining på teckenspråk. Han arbetar för närvarande med Korpus för det svenska teckenspråket.