Lägesrapport

Lexikonverksamheten vid Institutionen för lingvistik har under 2013 uppdaterat lexikondatabasen kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. Under året uppdaterades databasen för Språkvetenskap.

Just nu arbetar vi med insamling och inspelning av tecken inom ämnesområdet Juridik. September 2014 skapades en ny hemsida som nu innehåller alla de tidigare separata databaserna.

Det finns även app för iPhone, iPad och Androidmobiler för Svenskt teckenspråkslexikon. Dessa finns att hämta i Appstore och Google play. Dessutom finns det även en app för iPhone för Sjukvård (MedSigns).

Alla de olika tillämpningarna uppdateras också kontinuerligt i takt med uppdateringen av Svenskt teckenspråkslexikon.