Videofiler

Videofiler

Källhänvisning:
Mesch, J., L. Wallin, A-L. Nilsson & B. Bergman. (2012). Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011. (version 1). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Videofiler:
Videofilerna innehåller bara filmer. Annoteringsfilerna hittar du under Annoteringsfiler i vänster meny. Observera att bara en del av filmerna är annoterade. Målet är att alla filmer ska vara annoterade så småningom. Dit har vi inte nått än.

Observera: För att kunna se både film och annoteringar, måste du ladda ner både annoteringsfil (eaf) i Annoteringsfiler och filmer här. Som standard är det bara två videofiler i halvbild på respektive informant som är kopplad till en annoteringsfil. Videofilmerna och annoteringsfilerna har samma inledande filnamn. SSLCxx_xxx_Sxxx_b.mpg i videofil och SSLCxx_xxx.eaf i annoteringsfil.

Teckenspråksresurser

KONTAKT
Teckenspråkskorpus

Johanna Mesch, projektansvarig
E-post: johanna.mesch@ling.su.se

Teckenspråkslexikon
Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig
För frågor och kommentarer:
E-post: teckenlexikon@ling.su.se