Teckenlista

Teckenlista

Källhänvisning:
Woll, B., Crasborn, O., van der Kooij, E., Mesch, J. & Bergman, B. (2010). Extended Swadesh List for Signed Languages. Online resource, ECHO Project. http://www.let.ru.nl/sign-lang/echo/

Videofil: 
SSL_LM_lex.zip (finns ej att ladda in för närvarande)

SSL_LM_Teckenlista

Teckenspråksresurser

KONTAKT
Teckenspråkskorpus

Johanna Mesch, projektansvarig
E-post: johanna.mesch@ling.su.se

Teckenspråkslexikon
Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig
För frågor och kommentarer:
E-post: teckenlexikon@ling.su.se