Fabler

Fabler

2016
Annoterings- och videofiler i komprimerat paket. Paketets innehåll har nu uppdaterats till eaf-filer med senaste annoteringskonventioner, översättningar och ordklasstaggning. Ickemanuella delar finns dock inte med.

I annoteringsarbetet ingår följande personer (2003-2016):​
Glosor: Johanna Mesch, Lars Wallin
Översättning: Anna-Lena Nilsson
Ordklasstaggning: Robert Östling, Carl Börstell

Källhänvisning:
Bergman, B. & J. Mesch. (2004). ECHO data set for Swedish Sign Language (SSL). Department of Linguistics, Stockholm University.

Mesch, J. (2016). Annoterade filer för ECHO-korpusen. Version 2. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Annoteringskonvention:
Wallin, L., & Mesch, J. (2015). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Forskning om teckenspråk XXIV (FOT-rapport). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

2004
Originalfiler finns i språkarkivet. I annoteringsarbetet ingick följande personer (2003-2004):
Glosor: Johanna Mesch 
Ickemanuella delar och munrörelser: Johanna Mesch
Översättning: Anna-Lena Nilsson

Källhänvisning:
Bergman, B. & J. Mesch. (2004). ECHO data set for Swedish Sign Language (SSL). Department of Linguistics, Stockholm University.
[http://www.let.ru.nl/sign-lang/echo/]

Annoteringskonvention:
Nonhebel, A., Crasborn, O. & van der Kooij, E. (2004). Sign language transcription conventions for the ECHO project. Version 9, 20 January 2004. Radboud University Nijmegen.

Annoterings- och videofiler:

Herdepojken och vargen:
SSL_JI_fab1.zip

Haren och sköldpaddan:
SSL_JI_fab2.zip

Lejonet och musen:
SSL_JI_fab3.zip

Björnen och de två vandrarna: 
SSL_JI_fab4.zip

Hunden och köttbenet:
SSL_JI_fab5.zip

Herdepojken och vargen:
SSL_LM_fab1.zip

Haren och sköldpaddan:
SSL_LM_fab2.zip

Lejonet och musen:
SSL_LM_fab3.zip

Björnen och de två vandrarna:
SSL_LM_fab4.zip

Hunden och köttbenet:
SSL_LM_fab5.zip

Teckenspråksresurser

KONTAKT
Teckenspråkskorpus

Johanna Mesch, projektansvarig
E-post: johanna.mesch@ling.su.se

Teckenspråkslexikon
Thomas Björkstrand, verksamhetsansvarig
För frågor och kommentarer:
E-post: teckenlexikon@ling.su.se