Manillaskolan
Producerat av Sveriges Dövas Riksförbund, projektet ”Dövstudier för alla” (2014)