Glimtar ur äldre dövas minnen 
Mesch, Johanna & Tomas Hedberg. (2001). Glimtar ur äldre dövas minnen. Urval av 41 korta berättelser på teckenspråk. CD-rom. Sveriges Dövas Riksförbund, Leksand