Audism
Nordell Patrik, (2011) Audism
Döviana Konsult & Tjänster. ISBN: 978-91-979326-1-5