Audism
Nordell Patrik, (2011) Audism
Döviana Konsult & Tjänster. ISBN: 978-91-979326-1-5

CASTBERGGÅRD SYNDROMET OCH AUDISM

INLEDNING

VAD ÄR AUDISM?

CASTBERGGÅRD SYNDROMET

VETENSKAP OCH OBJEKTIVITET

RELATIONEN MELLAN FODRINGSÄGAREN OCH GÄLDENÄREN

DE “EVIGA” STRAFFEN HAR FÖTTS

FRIHETSINSTINKTER

SLUTORD