Teckenspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Teckenspråk

Avdelningen för teckenspråk

Forskning om teckenspråk bedrivs vid Institutionen för lingvistik sedan 1972. Inom ämnet studeras två överlappande områden: det svenska teckenspråket, som är ett språk jämställt med Sveriges minoritetsspråk, samt tecknat språk som fenomen inom språkvetenskaplig forskning. Teckenspråksforskningen vid institutionen fokuserar bland annat korpusar för svenskt teckenspråk, barns teckenspråk och teckenspråk ur såväl tvåspråkighets- som didaktiskt perspektiv. På institutionen finns också en lexikonverksamhet, vars arbete består av att dokumentera det svenska teckenspråket och tillgängliggöra det för allmänheten. Då det gäller undervisning ges inom ämnet kurser i och om teckenspråk på grundnivå med olika huvudinriktningar: Teckenspråk, Teckenspråk som nybörjarspråk och Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. På avancerad nivå finns också inom huvudområdet lingvistik en specialisering mot teckenspråk. 

Våra resurser

Stillbild ur video med Jonas Brännvall och Moa Gärdensfors.

Kurser i teckenspråk hösten 2022

Vi har kurser både för nybörjare och för dig med förkunskaper. Vi ger också kurser i svenska som andraspråk för döva. Här berättar våra medarbetare Jonas och Moa mer om höstens kursutbud.

Studenter framför utgången från T-banan Universitetet. Foto: Jens Olof Lasthein

Anmäl dig till höstens kurser och program

Nu är anmälan till höstterminen 2022 öppen. Läs mer om våra kurser och program i lingvistik och teckenspråk!

Magnus Ryttervik och textplatta: Det här är svenskt teckenspråk. Foto: Dramaski

UR gör serie om svenskt teckenspråk

Magnus Ryttervik från Institutionen för lingvistik programleder UR:s nya serie om det svenska teckenspråket. I fyra avsnitt samtalar han med äldre och yngre teckenspråkstalare, forskare och andra experter på teckenspråk.

Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson

Uppsats om teckenspråkstolkning vinner riksdagens uppsatstävling

Lisa Selander är en av två vinnare av riksdagens uppsatstävling 2021. Uppsatsen En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning skrev hon under sin utbildning på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Nyheter

Kontakt

Ämnesföreståndare:
Ingela Holmström

Ämnesföreträdare, teckenspråk:
Pia Simper-Allen

Ämnesföreträdare, dövas och hörselskadades flerspråkighet:
Krister Schönström

Studierektor:
Åsa Gustafsson (+46 8-16 23 37)
studierektor.tsp@ling.su.se

Studievägledare:
Åsa Gustafsson (+46 8-16 23 37)
studievagledare.tsp@ling.su.se

Studentexpedition:
exp@ling.su.se

Fler kontaktuppgifter
Hitta till oss