Norden

Finskt teckenspråk
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja

Norskt teckenspråk
Norsk tegnordbok

Danskt teckenspråk
Ordbog Dansk Tegnsprog

Svenskt teckenspråk
Teckenspråkslexikon
Ordlista samhällstecken (Språkrådet)

Europa

Brittiskt teckenspråk
British Sign Language
BSL SignBank
BSL/English glossary for art and design
MobileSign

Tyskt teckenspråk
Allgemeines gebärdensprache

Övriga världen

Australienskt teckenspråk
Auslan Signbank

Amerikanskt teckenspråk
American Sign Language Pro
American Sign Language Browser

Nya Zeeländskt teckenspråk 
New Zealand Sign Language