Följande kurser och program ges höstterminen 2020. Klicka på kursnamnet för att läsa om kursen i utbildningskatalogen. 

Kurser

Kurser, grundnivå

Dövas kultur och historia, 5hp

Dövstudier, 7,5hp

Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5hp

Svenskt teckenspråk I, 10hp

Svenskt teckenspråk II, 10hp

Svenskt teckenspråk V, 10hp

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, 7,5hp

Teckenspråk som nybörjarspråk, 30hp

Teckenspråkslingvistik III, 15hp


Program

Program grundnivå

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180hp (administreras av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Program, avancerad nivå

Magisterprogram i lingvistik, 60hp