Svenska som andraspråk för döva

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Svenska som andraspråk för döva

Forskning i Svenska som andraspråk för döva

Forskningen inom området rör frågor kring dövas svenskinlärning, som t.ex. vad det finns för likheter och skillnader mellan dövas och hörandes andraspråksinlärning. Intressanta för forskningen är också frågor kring hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, som t.ex. vid kommunikation i grupp, då deras uppfattning av tal inte fungerar så väl.

Teckenspråkskurser VT18

Översikt över kurser i teckenspråk
Teckenspråkskurser VT18

Kurser i Teckenspråk som nybörjarspråk
Teckenspråk som nybörjarspråk, VT18

Kristina Svartholm SPSM

Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Professor emerita Kristina Svartholm föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning. Föreläsningarna finns både i talad form (med text) och i översättning till teckenspråk. Filmen kommer från SPSM, Specialskolemyndigheten