Vi har bedrivit uppdragsutbildning åt Specialpedagogiska Institutet (Grava läs- och skrivsvårigheter), Lärarhögskolan (Teckenspråk), arrangerat seminarieserier på Senioruniversitetet (Språkets enhet och mångfald), och kommuner och landsting (Barns språkutveckling). Våra medarbetare har medverkat i dagspress, Språkvård, Forskning och Framsteg, Språktidningen och i radio och tv. Vi föreläser regelbundet och gärna i ämnen som ingår i institutionens profilområden – t ex världens språk, de okända språken i Sverige, språk och tänkande, att tala med spädbarn, barns tidiga språkutveckling och teckenspråk. Den som är intresserad av uppdragsutbildning, kurser eller föreläsningar kan kontakta studierektor Ljuba Veselinova, tel 16 23 32. E-post: studierektor@ling.su.se

I Lingvistpodden intervjuas personer om olika lingvistiska ämnesområden.

Lingvistbloggen skriver medarbetarna om lingvistik, språk och annat av allmänt intresse och gör inlägg i olika dagsaktuella språkfrågor. Vi är glada över den uppmärksamhet bloggen har fått och uppmanar alla intresserade att delta i diskussionerna.