Vi har bedrivit uppdragsutbildning åt Specialpedagogiska Institutet (Grava läs- och skrivsvårigheter), Lärarhögskolan (Teckenspråk), arrangerat seminarieserier på Senioruniversitetet (Språkets enhet och mångfald), och kommuner och landsting (Barns språkutveckling).

Våra medarbetare medverkar i dagspress, Språkvård, Forskning och Framsteg, Språktidningen och i radio och tv. Vi föreläser regelbundet och gärna i ämnen som ingår i institutionens profilområden – t ex världens språk, de okända språken i Sverige, språk och tänkande, att tala med spädbarn, barns tidiga språkutveckling och teckenspråk.

Den som är intresserad av uppdragsutbildning, kurser eller föreläsningar kan kontakta studierektor Kristina Nilsson Björkenstam, tel 16 17 61. E-post: studierektor@ling.su.se