Sponsor & donator

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Samverkan
  5. Sponsor & donator

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runt om i världen

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runt om i världen.

Vill du stödja något av våra forskningsområden, finansiera utrustning, ge en gåva till unga forskare eller utlysa stipendium? Kontakta då vår prefekt Mattias Heldner: prefekt@ling.su.se

Kontakt

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Expeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 47
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Bokning av studiebesök
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
E-post studierektor.tsp@ling.su.se
Fonetiklaboratoriet: Rickard Franzén
E-post rickard.franzen@ling.su.se

Kontaktuppgifter studierektorer

At
Språkresurser teckenspråk
Fonetiklab puff
Schema