Kommun & skola

Andra universitet och högskolor

Institutionen har sedan gammalt ett nära samarbete inom utbildning och forskning med KTH, särskilt NADA och avdelningen för Tal, Musik och Hörsel. Karolinska Institutet är en annan samverkanspartner, inom logopedutbildningen, som delvis är förlagd hos oss, och inom forskningen.

Institutionen deltog i samarbetet kring den nationella forskarskolan i språkteknologi, Graduate School of Language Technology.

I övrigt har vi goda relationer till och täta kontakter med våra systerinstitutioner i Sverige och övriga nordiska länder.

Skolor och studiebesök

Institutionen bedriver samverkan med skolan genom att lärare och forskare från institutionen besöker skolor och berättar om vårt ämne och om studierna. Varje termin anordnas en studiebesöksdag på temat Aktuell forskning om teckenspråk. Vi tar även emot besök av skolklasser, som brukar gilla kontakten med den laborativa och experimentella språkmiljön i vårt fonetiklaboratorium med Tysta rummet och våra olika tekniska språkforskningsutrusningar (EEG, Eye-Tracking, Wave). Detta sker delvis i samarbete med Studentkåren (Universitetet för alla), delvis genom våra egna, etablerade kontakter med Stockholms gymnasieskolor.

Är du intresserad av att besöka oss, kontakta någon av våra studierektorer.

Studiebesök i Fonetiklaboratoriet bokas genom Rickard Franzén, e-post: rickard.franzen@ling.su.se

Tider för studiebesök i Fonetiklaboratoriet:
Onsdag eftermiddagar

Lingolympiaden

Tillsammans med Förbundet Unga forskares Stockholmsdistrikt arrangerar institutionen Lingolympiaden, en tävling i språk och logik för gymnasieelever, i lag eller som enskilda deltagare. Här ska man lista ut logiken i språkliga företeelser, både i sitt eget språk, men framför allt i språk som man ofta inte ens hört talats om tidigare. Tävlingen förutsätter inga särskilda språkkunskaper. Huvudsaken är att man gillar att lösa problem och att man är nyfiken i största allmänhet.

Kontakt

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Expeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 47
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Bokning av studiebesök
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
E-post studierektor.tsp@ling.su.se
Fonetiklaboratoriet: Rickard Franzén
E-post rickard.franzen@ling.su.se

Kontaktuppgifter studierektorer

At
Språkresurser teckenspråk
Fonetiklab puff
Schema