Forskardagarna

Vid Forskardagarna varje höst berättar nydisputerade forskare vid Stockholms universitet om sin forskning. Det är ett intressant tillfälle att möta unga forskare i lingvistik och kanske kombinera det med ett studiebesök.

Öppet hus

I mars varje år har Stockholms universitet Öppet hus. Då inbjuds alla gymnasister att ta del av vårt kursutbud inom allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk och svenska som andraspråk för döva, ställa frågor om studier till såväl våra studenter som våra studievägledare och kanske också testa sina egna färdigheter genom att försöka knäcka en lingvistisk nöt.