Företag & organisation

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för lingvistik
 4. Samverkan
 5. Företag & organisation

Företag och organisationer

Institutionen har kontakter med ett flertal företag och organisationer, framför allt inom områden som gäller fonetisk analys, automatisk taligenkänning, taltranskription och maskinöversättning.

Här återfinns bl a:

 • Ericsson
 • Europaparlamentet
 • Kammarkollegium
 • Skriptor
 • Sprakab
 • Språkrådet
 • SPSM
 • Stockholms talteknologiservice
 • SVOX
 • Telia
 • Verified

Kontakt

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Expeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 47
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Bokning av studiebesök
Teckenspråk: Åsa Gustafsson
E-post studierektor.tsp@ling.su.se
Fonetiklaboratoriet: Rickard Franzén
E-post rickard.franzen@ling.su.se

Kontaktuppgifter studierektorer

At
Språkresurser teckenspråk
Fonetiklab puff
Schema