Innehållet på www.su.se finns också i RSS-format (Rich Site Summary). RSS är ett standardformat. Genom detta kan du prenumerera på och få levererat rubriker för aktuella notiser från Stockholms universitet.

Programmen fungerar lite olika, men principen är att de hämtar data från en RSS-källa och meddelar när det kommit in något nytt. På det viset kan du alltid hålla dig uppdaterad med de aktuella notiserna från Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik. I flera av programmen kan du klicka på rubrikerna och läsa hela notisen.

På webbplatsen kan du prenumerera på sidinnehåll, nyheter och evenemang via RSS-länken: klicka på RSS-ikonen uppe till höger.