Webbplatsen för Institutionen för lingvistik fick i maj 2011 en ny informationsstruktur med färre ingångar och plattare struktur. Samtidigt uppgraderades den tekniska plattformen med bland annat en modernare version av publiceringsverktyget.

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben, som dåvarande myndigheten Verva tog fram. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Sökfunktionen på www.ling.su.se söker igenom hela domänen ling.su.se. Sökfunktionen söker också igenom universitetets webbaserade utbildningskatalog och universitetets digitala personalkatalog. Dessa sökresultat presenteras i tre separata kolumner.

Frågor om www.ling.su.se
Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter e-postas till: webmaster@ling.su.se.

Har du frågor om innehållet på en viss sida kontaktar du redaktören eller någon annan på den enhet som står som informationsägare längst ned på varje webbsida.