Miljö

Miljö

Enligt rektors beslut 2009-03-05 skall Stockholms universitet miljöcertifieras enligt ISO 147001 och EMAS. Certifieringsprocessen som skall vara klar senast i september 2015, påbörjades under 2010 med kartläggning av miljöaspekter och utbildning av miljösamordnare och miljörepresentanter.

Hösten 2010 deltog Lingvistiks miljörepresentant i en utbildning om miljöaspekter. En miljöaspektutvärdering för lingvistik har lämnats in.

Stockholms universitets miljöwebb

Anställdas ansvar för institutionens miljöarbete

Anställda vid Stockholms universitet har ett gemensamt ansvar för miljön vid universitetet och behöver därför ha kunskap om nedanstående information.

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen C 378
Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se

Kontaktuppgifter för studentärenden

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

Lingvisten Podcast

Lingvistikpoddradion